Rabu, 25 Mei 2016

Konstrukcja ogrodzenie Winylowe na plot i bramkę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem wyjątkowych przypadków.

Konstrukcja plotki z plastiku na plot i bramę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na to oraz komunikowania tego faktu do urzędu oprócz wyjątkowych wypadków.

Ogrodzenie PVC na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie przekraczające wysokości 2,2 m wznoszone pośrodku dwoma ościennymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności biurowych. Tyczy się to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plot z PCV na plot i bramkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia powinno określać rodzaj ogrodzenia, procedurę wykonania jego instalacji oraz planowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dołączyć deklaracje o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych a także o ile jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do konstrukcji plot z plastiku na plot i furtkę sztachetowa potrzebne są uzupełniające uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce wjazdu.

Budowę płotu można rozpocząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie wcześniej protestu. Protest może powstać w sytuacji, gdy planowane balaski plastykowe na plot i furtkę ze sztachetek jest nieadekwatne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W przypadku gdy projektowane plotki z plastyku na plot i bramkę ze sztachetprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie przystąpienia do robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku chęci postawienia ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar